top of page

Agnuslims in Asia

Public·8 members

Ceasul De Apoi De Tudor Arghezi Comentariu Literar


Ceasul de-apoi de Tudor Arghezi Comentariu literar
Ceasul de-apoi este o poezie scrisă de Tudor Arghezi și inclusă în volumul Flori de mucigai, scris în perioada 1918-1918, când autorul se afla în închisoare în urma unei acuzații de trădare, și publicat în anul 1931. Tema la care poetul face referire este reprezentată de trecerea ireversibilă a timpului, cititorul fiind martor la o călătorie prin diferite dimensiuni ale acestuia, de la cea cosmică la cea umană. Poezia este o metaforă sonoră a timpului, surprins în câteva dimensiuni ale sale, de la muzica sferelor, prin coborâre treptată, până la timpul uman, ce bate, într-o atmosferă de spital, tot mai slab, până la stingere.


Tema
Tema reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în analiza unei opere literare. Pentru a putea identifica tema unei poezii, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume a poetului. Tema poeziei este redată cu ajutorul limbajului artistic și anticipată încă din titlu, căci se conturează tema trecerii timpului neiertător. Acest fenomen aduce nenumărate trăiri, trecerile dintre diferitele dimensiuni ale timpului fiind marcate prin metafore și epitete sugestive.
ceasul de apoi de tudor arghezi comentariu literar


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FrHkY0uZjP0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2CL5aQl7TtvO9wjoph_gk0Semnificația titlului
Titlul poeziei este alcătuit din două cuvinte: ceasul și de-apoi. Ceasul este un simbol al timpului și al destinului uman, iar expresia de-apoi face referire la momentul final al existenței, când se produce judecata divină. Astfel, titlul sugerează ideea că timpul este implacabil și că viața se îndreaptă spre sfârșit. De asemenea, titlul poate fi interpretat și ca o aluzie la situația personală a poetului, care se afla în închisoare și care își aștepta sentința.


Comentariu pe strofe
Pentru a face interpretarea versurilor într-o manieră corectă, trebuie să se țină cont de structura textului, de simbolurile centrale în jurul cărora se construiește universul poetic și de tema textului. Nu uita să argumentezi fiecare idee susținută cu exemple din text!


Primele două versuri trimit cititorul într-o altă dimensiune (În cer), conturată de metaforele ora de bronz și de fier, ora fiind asociată cu bătăile inimii datorită ticăitului ritmic al ceasului. Atât timp cât orele trec, noi suntem vii. Ora de catifea este o altă metaforă care sugerează o atmosferă plină de mister și frumusețe, dar și fragilitate. Aceste două versuri introduc cititorul în lumea celestă, unde timpul pare să fie etern și armonios.


În strofa a doua, timpul coboară pe pământ (În turla din cetate), unde devine mai aspru și mai dur (ora de pașlă). Aici, timpul este legat de istorie și de putere, dar și de decădere și ruină. Cetatea este un simbol al civilizației și al culturii, dar și al conflictelor și al distrugerii. Turla este un element arhitectural specific bisericilor, care sugerează o legătură între lumea terestră și cea divină, dar și o funcție de apărare și de supraveghere.


Strofa a treia continuă coborârea timpului în lumea umană, unde devine tot mai slab și mai fragil (ora de lână, ora de hârtie). Aceste metafore sugerează o lipsă de consistență și de rezistență a timpului în fața schimbărilor și a uzurii. Lumea umană este văzută ca un punct de confluență al realității trecătoare, acoperită de vremea bătrână și fragilă, în continuă ruină (ora de praf). Ora de hârtie este punctul cel mai vulnerabil al pulsatiei temporale, care se sfâșie sub presiunea evenimentelor.


Strofa a patra încheie călătoria timpului prin lumea umană, ajungând la momentul final, cel al morții. Aici, timpul se oprește (N-a mai bătut nici-o oră), iar eul liric se adresează unei surori, care poate fi interpretată ca o figură familială sau ca o personificare a patriei sau a poeziei. Ora de praf este ultima metaforă a timpului, care sugerează ideea de nimicire și de uitare. Epitaful domnesc este un simbol al orgoliului și al vanității umane, care nu rezistă în fața timpului. Poezia se încheie cu o notă de tristețe și de resemnare.


Curent literar
Poezia Ceasul de-apoi aparține curentului literar modernist, care se caracterizează prin experimentarea formelor și a limbajului poetic, prin exprimarea subiectivității și a individualității autorului, prin explorarea temelor existențiale și sociale, prin folosirea simbolurilor și a imaginilor artistice originale. Tudor Arghezi este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai modernismului românesc, fiind recunoscut pentru inovațiile stilistice și pentru viziunea sa critică asupra lumii contemporane.


Marcile eului liric
Eul liric este instanța narativă care transmite sentimentele, gândurile și ideile poetului într-o operă literară. Marcile eului liric sunt elementele lingvistice care indică prezența acestuia în text. În poezia Ceasul de-apoi, marcile eului liric sunt următoarele:  • Pronumele personal eu (Eu n-am sărit din pat) și posesiv meu (La capul meu) - indică subiectivitatea și implicarea personală a eului liric în ceea ce povestește.  • Pronumele personal tu (Tu nu m-ai întrebat) și posesiv tău (La capul tău) - indică adresarea directă a eului liric către sora sa, dar și o posibilă implicare a cititorului în mesajul poetic.raport cu timpul și cu moartea.


  • Adverbele de negație (n-am, nu) - indică o atitudine de refuz și de negare a eului liric față de realitatea dureroasă și de sfârșitul inevitabil.
Figuri de stil
Figurile de stil sunt procedee artistice care îmbogățesc limbajul poetic și creează efecte de sens și de sunet. În poezia Ceasul de-apoi, figurile de stil folosite sunt următoarele:  • Metafora - este o figură de stil care presupune transferul de sens între două termeni care au o asemănare comună. Exemple: ora de bronz și de fier, ora de catifea, ora de pașlă, ora de lână, ora de hârtie, ora de praf - toate aceste expresii sunt metafore care descriu timpul în diferite dimensiuni și stări, folosind materiale cu diverse proprietăți.  • Epiteta - este o figură de stil care constă în atribuirea unei caracteristici unui substantiv, pentru a-l evidenția sau a-l particulariza. Exemple: vremea bătrână, epitaful domnesc - aceste expresii sunt epitete care califică vremea ca fiind veche și uzată, respectiv epitaful ca fiind mândru și pompos.  • Personificarea - este o figură de stil care constă în atribuirea unor trăsături umane unor obiecte, animale sau fenomene naturale. Exemplu: Ceasul din cer batea - această expresie este o personificare care însuflețește ceasul ca fiind un agent activ și sonor.  • Aliterația - este o figură de stil care constă în repetarea aceluiași sunet sau a unor sunete apropiate în cadrul unui vers sau al unei strofe, pentru a crea un efect muzical. Exemplu: Ceasul din cer batea / Ora de bronz și de fier - această secvență este o aliterație care repetă sunetul /s/ și /r/ pentru a sugera ticăitul ceasului.
Mesajul poeziei
Mesajul poeziei este ideea principală pe care autorul vrea să o transmită cititorului prin intermediul textului. Mesajul poeziei Ceasul de-apoi este că timpul este o forță implacabilă și distructivă, care duce la sfârșitul vieții și la uitarea operei umane. Poezia exprimă sentimentele eului liric față de trecerea timpului, dar și față de propria sa condiție existențială, marcată de suferință și izolare. Poezia este, în același timp, o meditație asupra rostului artei și al poeziei într-o lume dominată de violență și absurd.


Concluzie
Ceasul de-apoi este o poezie modernistă scrisă de Tudor Arghezi, care abordează tema trecerii timpului și a morții. Poezia este construită pe o serie de metafore sonore ale timpului, care surprind diferitele sale dimensiuni, de la cea cosmică la cea umană. Eul liric se confruntă cu realitatea dureroasă a sfârșitului inevitabil, dar și cu propria sa situație personală, fiind închis pentru presupusă trădare. Poezia este, totodată, o reflecție asupra sensului artei și al poeziei într-o lume ostilă și fără speranță.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page